Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   > Medlemskap
    - Kriterier for tildeling av medaljer og stjerner
    - Kriterier for opprykk
    - Utmelding
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Kriterier for opprykk
 

"Opprykk" beskriver overgang fra et korps til et annet, f.eks. fra Juniorkorps til Hovedkorps. Slik er reglene:

Den generelle regelen for musikantenes opprykk er at man ved rekruttering/oppstart i 3. klasse skal spille ett år i Aspirantkorpset og to år i Juniorkorps. Normalt starter man dermed i Hovedkorpset den høsten man begynner i 6. klasse.

Fordi vi også se an det enkelte barn situasjon og omstendigheter rundt, kan det finnes unntak fra denne reglen, og følgende kriterier er derfor også retningsgivende for opprykk:

– Alder: alder på barnet ved innmelding.
– Fartstid: hvor lenge barnet har vært medlem av Ekeberg Skoles Musikkorps.
– Nivå: barnets musikalske nivå/modenhet og dets egeninnsats.
– Andre musikalske og sosiale forhold kan også spille inn i vurderingen. Musikalske forhold vurderes av dirigenter og instruktører. Andre forhold vurderes av styret, spesielt av korpstjenesten.

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150