Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   > Musikken
    - Spilleglede og nyskapende aktiviteter
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 Programmet «Bli bedre, få det bedre»

 

Styret i Ekeberg Skoles Musikkorps har meldt korpset på i Norges Musikkorps Forbunds utviklingsprogram som heter «Bli bedre, få det bedre». Det er et opplegg med varighet på i gjennomsnitt to år som foregår i korpset, med to veiledere fra NMF i hele perioden. Dirigentene får kollegaveiledning med en egen dirigentveileder i ett år, med tre treffpunkt i skolekorps med oppfølginger. Dirigentveilederen er en dirigent som NMF har i sitt dirigentveiledernettverk. Det er gratis for korpset å delta, og Norsk Tipping er sponsor.

Målsettingen til programmet er å gjøre korpset best mulig musikalsk utfra de forutsetningene korpset har. Korpset skal bli litt bedre hver gang korpset øver!

Programmet passer for korps som ønsker utvikling. Byggetrinnene i programmet er:

  • Hvordan er situasjonen i korpset nå? Beskrive nåsituasjonen hvor vi bruker ulike metoder og involverer hele korpset.
  • Hva drømmer korpset om? Involverer hele korpset i å etablere en musikalsk drøm.
  • Sette langsiktig musikalsk mål. Involverer hele korpset.
  • Etablere musikalske delmål. Ett delmål pr. semester som motiverer musikantene musikalsk frem mot målet.
  • Utarbeide en handlingsplan. Hva, hvordan, hvem, når, økonomi.
  • Strukturere og effektivisere organisasjonen.
  • Kvalitetssikre og evaluere.

Er det områder i utviklingstrinnene som allerede er på plass i korpset og er godt forankret, så går programmet videre uten å ta det opp igjen. Programmet er fleksibelt ut fra statussituasjonen i korpset.

Styret, ungdomsstyret og dirigentene er tett involvert i programmet. I tillegg blir foreldre og musikantene i hovedkorpset trukket med underveis.

Dersom noen har spørsmål eller innspill, kan dere sende en epost til styret om dette: styret(a)esm.no.

   
 

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150