Om korpset, Ekeberg Skoles Musikkorps, Ekeberg Skolekorps, Ekeberg Musikkorps, ESM, Nordstrand, Ekeberg skole, Bekkelaget, Korps, musikk, samspill, fløyte, saksofon, spilleglede, trommer, trompet, klarinett, trombone">
  Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   > Om korpset
    - "Foreldrevett" i Ekeberg Skoles Musikkorps
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 427 148

 

 

 
"Foreldrevett" i Ekeberg Skoles Musikkorps
 
Hva kan du som foresatt hjelpe oss med? KORPSØVELSENE
Onsdag er korpsets faste dag, til øving, samlinger, konserter etc. Følg opp at ditt barn har med seg nødvendig utstyr, inkludert marsjhefte og alle noter. Til alle øvelser og spillinger om våren er også noteklype og gode sko viktig. Det er veldig fint å etablere gode vaner på dette allerede fra starten av.

LAGRING AV INSTRUMENTER
Instrumenter skal tas med hjem etter øvelsen, ikke lagres i kjelleren på skolen. Et instrument representerer betydelige verdier og bør behandles som en verdigjenstand.
Er det nødvendig å lagre instrument og notestativ på skolen, må eleven selv sørge for å få det låst inn i klasserommet. Skolen har uttrykt at de ikke ønsker at korpsets utstyr står henslengt i lokalene.

SPILLEARRANGEMENTER OG INFORMASJON
Vi jobber stadig med formen på informasjon som skal ut til musikanter og foresatte. For å unngå å fylle opp epost-innboksen med informasjon, ønsker vi i størst mulig grad å benytte hjemmesiden. Gjør det til en vane med en regelmessig titt inne på www.esm.no
Da er dere til enhver tid er oppdatert på praktisk informasjon og endringer i terminlisten.

Hvis ditt barn ikke kan møte til et spilleoppdrag, gi beskjed til korpstjenesten@esm.no så tidlig som mulig.

Både vi i korpstjenesten, og ikke minst musikantene, setter stor pris på at foreldre og andre er med når korpset spiller, og vi synes det er hyggelig at dere engasjerer dere i korpsets aktiviteter.

TRANSPORT
Korpstjenesten har ansvar for alle medlemmene når korpset er på samlinger, konserter etc. Vår jobb er å sørge for at alle har det bra, og at alle er med buss/biler til og fra et arrangement. Husk at hvis du skal hente ditt – og eventuelt andres - barn, gi ALLTID beskjed til en i korpstjenesten (vi er som regel kledd i korpsgensere). Da unngår vi bekymringer og forsinkelser fordi vi leter etter noen som ”mangler”.

SERVERING
Når korpset er ute på oppdrag er det korpstjenesten som er ”sjef” og skal passe på at alle får det de trenger. For at alle skal få en like god opplevelse, minner vi om at ingen bør gi ”is og brus” til eget barn mens korpset er samlet.

Dersom vi alle følger disse enkle rådene, så kan vi i korpstjenesten gjøre jobben vår, noe som igjen gir en trivelig opplevelse for alle som er med!

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150