Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   > Om korpset
    - Er det mye dugnader i korpset?
    - Praktiske tips til foreldre i skolekorpset
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Praktiske tips til foreldre i skolekorpset
 

Hva kan du som foresatt hjelpe oss med?

KORPSØVELSENE
Onsdag er korpsets faste dag, til øving, samlinger, konserter etc. Følg opp at ditt barn har med seg nødvendig utstyr, inkludert marsjhefte og alle noter.

Til alle øvelser og spillinger om våren er også noteklype og gode sko viktig. Det er veldig fint å etablere gode vaner på dette allerede fra starten av.

LAGRING AV INSTRUMENTER
Instrumenter skal tas med hjem etter øvelsen, ikke lagres i kjelleren på skolen. Et instrument representerer betydelige verdier og må behandles som en verdigjenstand.

Er det nødvendig å lagre instrument og notestativ på skolen, må eleven selv sørge for å få det låst inn i klasserommet. Skolen har uttrykt at de ikke ønsker at korpsets utstyr står løst i skolens lokaler.

SPILLEARRANGEMENTER OG INFORMASJON
Vi bruker Spond aktivt i kommunikasjonen med musikanter og foresatte. Der viul dere til enhver tid finne oppdatert informasjon på praktisk informasjon og endringer i terminlisten og oppmøtetidspunkt.

Hvis ditt barn ikke kan møte til et spilleoppdrag, gi meld av i Spond så tidlig som mulig.

Både vi i korpstjenesten, og ikke minst musikantene, setter stor pris på at foreldre og andre er med når korpset spiller, og vi synes det er hyggelig at dere engasjerer dere i korpsets aktiviteter.

TRANSPORT
Korpstjenesten har ansvar for alle medlemmene når korpset er på samlinger, konserter etc. Vår jobb er å sørge for at alle har det bra, og at alle er med buss/biler til og fra et arrangement.

Husk at hvis du skal hente ditt – og eventuelt andres - barn, gi alltid beskjed til en i korpstjenesten (vi er som regel kledd i korpsgensere). Da unngår vi bekymringer og forsinkelser fordi vi leter etter noen som ”mangler”.

SERVERING
Når korpset er ute på oppdrag er det korpstjenesten som er ansvarlig og skal passe på at alle får det de trenger. 

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150