Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   > Om korpset
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Styret

Styrets hovedjobb er å lede korpset. Styret består av foreldre fra korpset, og velges på årsmøtet i februar. De skal 'styre butikken', ha kontakt mot dirigenter og instruktører og forvalte økonomien.

Arbeidsoppgavene er fordelt mellom styremedlemmene, se under.
Styret har seks til åtte møter i løpet av et år. Sakene dreier seg ofte om daglig drift og korpsets framtidige utvikling.

Det finnes også underkomiteer som tar seg av ulike arrangementer som 17. mai og loppemarked, se mer under "Hvem gjør hva?" i menyen til venstre.

Styreleder: Kathrine Honningsvåg, mobil 905 43 079 e-post: post@esm.no

Nestleder: Knut Hovda, mobil 901 33 112

Sekretær: Stine Strandvik, mobil 917 71 227 e-post: post@esm.no

Kasserer/økonomiansvarlig: Johannes Brodwall, mobil 980 57 660, epost: kasserer@esm.no

Leder korpstjenesten: Inger Opedal Paulsrud, mobil 992 41 422, epost: korpstjenesten@esm.no

Materialforvalter: Katrine Gramshaug, mobil 489 58 675, epost: materialforvalter@esm.no

Arrangementskoordinator: Marit Andersen, mobil 924 53 991

   
 

 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150