Ekeberg Skoles Musikkorps

Hele korpset pent oppstilt foran skolen

Lyst å bli med i korpset?

Ta kontakt for å avtale prøving av instrumenter, eller bruk innmeldingsskjemaet dersom du er klar for å melde deg inn.

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, semiarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Hvilket instrument liker du?

post@esm.no
Ekeberg Skoles Musikkorps, Stamhusveien 79, 1181 Oslo
Søk
Driftes av Styreportalen AS