Betingelser for medlemskap

Har du lyst å begynne i korpset? Les mer her og finn innmeldingsskjema.

  • Korpset er foreldredrevet og har janitsjarbesetning, for barn og ungdom fra 8- 19 år på Ekeberg/Simensbråten/Brannfjell. 
  • For å spille i korpset betaler man kr 320,- kr. pr. måned (10 mnd. per år, 1600 kr per halvår). Dette inkluderer all undervisning, samt leie av instrument og uniform (med unntak av sko og strømper). Medlemskontingent vedtas årlig av årsmøtet.
  • Vi ønsker at økonomiske forhold ikke skal være til hinder for at barn får være med i korpset. Korpset kan søke om tilskudd fra bydelen på vegne av foreldre som har behov for det. Vi ønsker også å tilrettelegge for familier som har behov for økonomisk tilpasning der bydelens ordning ikke er gjeldende.
  • Korpset finansieres av medlemskontingent og dugnadsinntekter, i tillegg til at vi søker prosjektmidler.
  • Medlemmet er forsikret i korpssammenheng, sammen med instrumentet det låner av korpset (inneholder verdisaksforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring)
  • Ved eventuell utmelding etter 1. august eller 1.desember må det betales kontingent for hele det påfølgende semesteret (høst/ vår), dette gjelder også nye aspiranter.
  • Hvis du ønsker å slutte i korpset finner du utmeldingsskjema her.
For å komme i kontakt med oss, kan du sende epost til post@esm.no
Søk
Driftes av Styreportalen AS