Dirigenter og lærere

Ekeberg Skoles Musikkorps

Dirigentene

I Ekeberg Skoles Musikkorps har vi to dyktige dirigenter! De er ansatt i Oslo Kulturskole, og leid inn for å være dirigenter i vårt korps. Dirigentene har det totale musikalske og pedagogiske ansvar for korpsenes virksomhet.

Kontaktinfo:
Dirigent hovedkorps: Kai Svestad, mobil 996 28 272
Dirigent aspirantkorps og juniorkorps: Ingvill Starberg, mobil 413 28 023.

Epostadresser:
dirigent-hovedkorps@esm.no
dirigent-juniorkorps@esm.no
dirigent-aspirantkorps@esm.no

Spillelærerne

Både aspiranter, juniorer og hovedkorps har timer hos spillelærerne. 

Spillelærerne er fra Oslo kulturskole og Superinstruktørene. Vi har mange flinke instruktører til å undervise i instrumenter. Alle er flinke pedagoger og har lang erfaring i undervisning av barn. Noen er også profesjonelle musikere.

Undervisningen foregår fra skoleslutt og utover ettermiddagen, som regel i skolens lokaler. Dette gjør det enkelt for elevene selv å gå til timer, og de er i trygge og kjente omgivelser.

Møt opp i god tid. Du skal være spilleklar på klokkeslettet du og spillelæreren har avtalt. Alle som begynner i korpset får undervisning en gang i uken der de får spilletid med egen instruktør.

Spillelæreren hjelper, inspirerer og motiverer til:
  • Hvordan du spiller på instrumentet
  • Hvordan du øver
  • Hvordan du forstår musikken (musikkteori)
  • Hvordan du spiller med andre
  • Læreren gir tilpasset undervisning, dvs. hjelper hver musikant til å spille ut fra musikantens forutsetninger
Spillelærerens ansvar:
  • Instrumental musikkopplæring av hvert utøvende medlem i samsvar med de retningslinjer som gis av dirigenten
  • Opplæring i notelære, rytmeforståelse og annen musikkteoretisk opplæring som kreves i et skolekorps
Søk
Driftes av Styreportalen AS