Dugnader

Er det mye dugnader i korpset? Det lurer alle på. I vårt korps er det færre dugnader enn i mange andre korps.

Alle frivillige organisasjoner trenger foreldre som er med på å drive klubben, korpset eller foreningen fremover. Dugnad er frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap.

Ekeberg Skoles Musikkorps har noen veldig få, arbeidsintensive dugnader som gir et godt og stabilt inntektsgrunnlag. Dugnadene krever varierende grad av innsats fra foreldre og musikanter mens det står på. Til gjengjeld slipper vi unna både loddbøker, vaffelsteking, salg og utkjøring av toalettpapir og kakelotteri utenfor kjøpesentre. Slik vi er rigget nå, så er det tre dugnader på våren og en på høsten. 

Per 2024 så ser det sånn ut:

Parkeringsvakter på Ekebergmarkedet
 • Dette er en helg på våren og en helg på høsten. Her rigger vi opp torsdag kveld og er parkeringsvakter og tar imot betaling fredag og lørdag. Foreldrene tar en eller to vakter hver denne helgen. En vakt er mellom 4 og 8 timer.
 • En relativt lite krevende dugnad der vi får en prosentandel av inntekten som kommer via parkeringsavgiften.
Loppemarkedet er vår største inntektskilde
 • Vårt loppemarked har ord på seg for å være et av byens ryddigste, og loppene vi selger er ofte av svært god kvalitet. Vi har også auksjon søndag, der ekstra fine loppe auksjoneres bort.
 • Dette er en intensiv arbeidshelg. Den starter med "kick off" samling, med mat og drikke til alle, fredag klokken 17 og varer frem til alt er ryddet bort søndag på kveldstid.
 • Siden vi ikke har lagerplass for lopper på skolen eller andre steder, så gjør vi det slik at lopper leveres til oss/hentes i nabolaget på fredag ettermiddag. Det betyr at henting/levering kun skjer den samme helgen som loppemarkedet er. 
 • På dugnaden stiller alle opp, både musikanter, foreldre og til og med noen besteforeldre. Også tidligere musikanter er med denne helgen, rett og slett fordi det er en gøy helg med masse aktivitet. 
17. mai-arrangementet på skolen er i korpsets regi i tett samarbeid med FAU
 • Vi rigger noen timer 16. mai på ettermiddagen og så jobber noen foreldre dugnad på arrangementet på skolen på selve dagen. 
 • Vi er rutinerte på dette, og 17. mai-komitéen har i en årrekke, sammen med foreldre og musikanter, klart å gjøre dette til en festdag på Ekeberg. 
 • Fra 17. mai 2024 samarbeider korpset tett med FAU for å gjennomføre arrangementet. Det er 6. klassene på Ekeberg skole som deltar på arrangementet.
 • Dette er en god inntektskilde der vi er med på å skape opplevelser, både våre egne barn og ikke minst for alle i nabolaget rundt Ekeberg skole.
 • Fremover er det mulig at vi også skal hjelpe til på skolestarterfesten hver høst. Dette har FAU arrangert selv tidligere. Så de hjelper til med 17. mai fremover, og vi hjelper til med skolestarterfesten, der korpset uansett er tilstede.

Ekeberg Skoles Musikkorps er heldige som har innbringende aktiviteter samlet på få dugnader. Korpset har god og ryddig økonomi som alltid kommer musikantene til gode.
Søk
Driftes av Styreportalen AS