Korpsforeldre

Er du ny som korpsforelder og har kanskje aldri spilt i korps selv? Det er helt i orden. Å være forelder til en musikant er ikke mer komplisert enn å være forelder til en fotballspiller eller skiløper.

Noe foreldreinnsats har vi, men ikke mer enn for eksempel håndball og fotball. Du kan lese mer om dugnader her. Og det er virkelig en fantastisk anledning til å ta del i barnas aktiviteter på nært hold, følge deres fremgang, og sammen med barna dele gode opplevelser på konserter og arrangementer i korpsets regi.

Det er mange hyggelige barn og voksne som sammen lager Ekeberg Skoles Musikkorps. Musikkglede, samspill og sosiale aktiviteter gir vennskap på tvers av alder, kjønn og klasser. Som foreldre treffer dere også mennesker fra hele nabolaget som dere ellers ikke ville blitt kjent med.

Hvis du ser at musikanten synes at spillingen er vanskelig og at barnet strever, ta kontakt med spillelærer for å få tips.

Som foreldre kan dere bidra ved å:
  • Vise interesse og samtidig respektere at spillingen er barnets personlige eie
  • Oppmuntre, uten å mase
  • Hjelpe barnet til å ta ansvar for egen utvikling
  • Hjelpe barnet til å komme over perioder med liten spillelyst
  • Være til inspirasjon ved for eksempel å lytte til musikk, eller gå på konserter
Praktiske tips til foreldre i skolekorpset 

Hva kan du som foresatt hjelpe oss med?

Les her om hva som er lur praksis når det gjelder å øve hjemme. Her kan foreldrene hjelpe til slik at musikantene får gode musikkopplevelser når det er på spilletime og samspill.

Korpsøvelsene
Onsdag er korpsets faste dag til øving. Her øver vi på musikk som skal fremføres på konserter og arrangementer. Følg opp at ditt barn har med seg nødvendig utstyr, inkludert marsjhefte (når det er nødvendig) og alle noter. Se gjerne til at det er en viss ryddighet i notemappene, så er det enklere for musikanten å finne frem til riktig musikkstykke. Til alle øvelser og spillinger om våren er også noteklype og gode sko viktig. Det er veldig fint å etablere gode vaner på dette allerede fra starten av.

Lagring av instrumenter
Instrumenter skal tas med hjem etter øvelsen, ikke lagres i kjelleren på skolen. Et instrument representerer betydelige verdier og må behandles som en verdigjenstand. Er det nødvendig å lagre instrument og notestativ på skolen, må eleven selv sørge for å få det låst inn i klasserommet. Skolen har uttrykt at de ikke ønsker at korpsets utstyr står løst i skolens lokaler.

Informasjon om øvelser og arrangementer
Vi bruker Spond aktivt i kommunikasjonen med musikanter og foresatte. Der vil dere til enhver tid finne oppdatert informasjon på praktisk informasjon og endringer i terminlisten og oppmøtetidspunkt. Hvis ditt barn ikke kan møte til et spilleoppdrag, gi meld av i Spond så tidlig som mulig. Både  korpstjenesten, og alle musikantene, setter stor pris på at foreldre og andre er med når korpset har konserter og vi synes det er hyggelig at dere engasjerer dere i korpsets aktiviteter også utenom konsertene.

Transport
Korpstjenesten har ansvar for alle medlemmene når korpset er på samlinger, konserter etc. Vår jobb er å sørge for at alle har det bra, og at alle er med buss/biler til og fra et arrangement. Husk at hvis du skal hente ditt og eventuelt andres barn, gi alltid beskjed til en i korpstjenesten (vi er som regel kledd i korpsgensere/røde jakker). Da unngår vi bekymringer og forsinkelser fordi vi leter etter noen som ”mangler”.

Servering
Når korpset er ute på oppdrag er det korpstjenesten som er ansvarlig og skal passe på at alle får det de trenger. Meld fra til korpstjenesten om allergier/spesielle behov.
Søk
Driftes av Styreportalen AS