Korpstjenesten

Korpstjenesten er en gruppe foresatte som har meldt seg til frivillig foreldreinnsats gjennom året.

Vi er tett på musikantene når det gjelder alt det utenom-musikalske. Vi er med på øvelser, konserter, arrangementer og turer.

Vår oppgave er å legge til rette for at musikantene skal ha det godt i korpset, og bistår med alt fra kopiering av noter, bæring av stoler og utstyr, rigging og planlegging av arrangementer til matservering og kos for musikantene.

Alle medlemmene i korpstjenesten leverer politiattest i henhold til politiregisterforskriften §34-1: “Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.”

Medlemmene i korpstjenesten velges på årsmøtet og fra 09.02.2024 består de av;
 • Vegard Finstad (Ansvarlig for hovedkorps) 
 • Marit Andersen (Ansvarlig for aspirant og junior) 
 • Inger Opedal Paulsrud (vår)
 • Vigdis Aspehjell (vår) 
 • Solveig Rossavik 
 • May-Britt Nordheim 
 • Hilde Veum-Wahlberg 
 • Hanne Svenningsen 
 • Kathrine Coward 
 • Anne Sophie Gangsøy 
 • Mustapha Abbou 
 • Kristine Hirsti 
 • Tanja Hauge Reine 
 • Kathrine Honningsvåg (reserve)

Trenger du å komme i kontakt med oss?
 • Ansvarlig korpstjenesten hovedkorps: Vegard Finstad, mobil 911 92 132 epost: korpstjenesten@esm.no
 • Ansvarlig korpstjenesten aspirant og juniorkorps: Marit Andersen, mobil 924 53 991, e-post: korpstjenesten@esm.no

Dersom du ønsker å være med i korpstjenesten, ta kontakt med korpstjenesten@esm.no. Vi ønsker spesielt flere fedre til korpstjenesten.
Søk
Driftes av Styreportalen AS