Ekeberg Skoles Musikkorps

Om korpset

Ekeberg skole har en unik beliggenhet i forlengelsen av Ekebergsletta. Dette stedet har vært base for korpset siden oppstarten i 1957. 

Selv om driften er foreldrebasert, er vi først og fremst skolens korps. 

En stor del av vår drift er basert på skolens velvilje når det gjelder tilgang på lokaler. Vi bruker noen av klasserommene til individuell undervisning etter skoleslutt, og hovedkorpset øver i aulaen på onsdager. I kjelleren under aulaen har vi et lite kontor samt alt av utstyr et korps trenger - og det er ikke lite. Her er først og fremst uniformer, instrumenter, noter og alt vi ellers trenger for å spille - og alt som trengs for å drive korpsets aktiviteter i løpet av et år. Du har kanskje lurt på hvor lykkehjulet står når det ikke er 17. mai? 

Vi liker å tenke at vi også gir mye tilbake til skolen i form av en meningsfylt fritidsaktivitet for skolens elever. To ganger i året spiller vi konsert for skolens elever, til stor entusiasme fra publikum! Og hva hadde barnetoget på Ekeberg 17. mai vært uten korpset i front? 

Flere studier har påvist positive sammenhenger mellom musikalsk undervisning og gode ferdigheter i eksempelvis språk og matematikk. En undersøkelse som ble avsluttet våren 2009, viser at skoler med et godt musikalsk opplegg gir elevene sine et akademisk forsprang. (Kilde: Joseph Piro, Long Island University 2009)

Å utøve musikk gjør noe med hjernen - Hedvig Montgomery, 2024
Søk
Driftes av Styreportalen AS