Seminarer og turer

Korpsets turer er både korte og lange. Det er turer med og uten musikk. Fra dagstur til alpinbakken til ukestur til Portugal.

I 2023 reiste aspirantene og junior 1-korpset til PW-festivalen i Larvik, mens junior 2 og hovedkorpset reiste til Riga. I løpet av de siste årene har korpset vært på sommerturer til Nederland, England (Brighton) og Tyskland. Dette er turer hvor musikk og spilling står i fokus, og vi møter andre korps og musikanter. 

Andre ganger arrangerer vi musikkseminarer kun for oss selv, for eksempel høstseminaret som går over en helg, her er juniorkorpsene og og hovedkoprset med. Her får musikantene både trene i instrumentgrupper og i samspill. I 2023 gikk høstseminarturen til Norsjø Ferieland. På høstseminarene har vi ekstra fokus på at musikantene blir kjent med hverandre på tvers av aldersgruppene. Vi avslutter med konsert der korpsene spiller med hverandre som publikum.. På vinteren har vi noen ganger invitert til overnattingsseminar på Ekeberg skole for juniorkorpsene. Her har vi invitert med oss juniormusikanter fra skolekorps i nærheten, dette er et veldig hyggelig arrangement som bygger vennskap og musikalsk samspill.

Et korps er ikke bare spilling, selv om det er det viktigste. Vi har også arrangementer hvor spilling bare er en del av opplegget. Denne type arrangementer er delt i to: De som arrangeres mest for hygge og sosialt treff og de som arrangeres for å skaffe oss de uunnværlige pengene. Til hygge-typen hører for eksempel alpintur for musikanter og foreldre om vinteren. Til penge+hygge-typen hører blant annet loppemarkeder.
Søk
Driftes av Styreportalen AS